Oferta

Home / Oferta

POMIARY SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia, ustalenia i wyniesienia granic nieruchomości
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Dokumentacja w postępowaniu sądowym
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • Mapy do celów prawnych

GEODEZJA W PROCESIE BUDOWLANYM

 • Wytyczenia granic działek
 • Wykonywanie map dla celów projektowych
 • Wytyczenia: budynków, budowli, urządzeń podziemnych i naziemnych
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, urządzeń podziemnych