Współpraca

Home / Współpraca

Poznaj etapy naszej pracy:

Krok I – Kontakt, wycena zlecenia, podpisanie umowy
Skontaktuj sie ze mną  drogą telefoniczną lub  mailową a przyjadę  do Państwa żeby poznać wasze oczekiwania. Na tym etapie klient określa swoje potrzeby i wymagania oraz zakres zlecenia. Po akceptacji wyceny naszej pracy – umowa (ustna lub pisemna).

Krok II – Kompletowanie potrzebnych dokumentów
W odpowiednich urzędach kompletuję wszelką potrzebną dokumentację geodezyjną. Na tym etapie pracy geodezyjnych pozyskuję niezbędne materiały np. mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, wypisy oraz materiały geodezyjne niezbędne do wykonania danego zlecenia.

Uwaga! Zdarza się, że geodeta nie jest w stanie załatwić osobiście wszystkich koniecznych dokumentów. W niektórych sprawach zleceniodawca musi sam udać się do określonego urzędu lub udostępnić dokumenty które posiada.

Krok III – Praca w terenie
We wcześniej uzgodnionym terminie udaję się na wyznaczone na miejsce wykonania prac.

W niektórych przypadkach na miejscu pomiarów konieczna jest obecność zleceniodawcy, a nawet sąsiadów (przy czynnościach prawnych).

Krok IV – Prace biurowe
Na tym etapie wykonuję niezbędne obliczenia, analizy materiałów urzędowych i z pomiaru w terenie, ażeby skompletować tzw. operaty, które to następnie przekazuję  do weryfikacji we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Krok V – Złożenie dokumentów do urzędu i ich weryfikacja
Po złożeniu pełnej dokumentacji w urzędzie następuje jej kontrola techniczna oraz wprowadzane są do systemu zmiany, które nastąpiły w terenie. Jeżeli dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem, zostaje oficjalnie zatwierdzona. Na wszystkie czynności weryfikacyjne urząd ma kilka dni roboczych.

Krok VI – Przekazanie dokumentów zleceniodawcy
Ostatni etap to odbiór kompletu dokumentów z urzędu i przekazanie je Państwu. Jeśli zajdzie taka potrzeba możemy dostarczyć dokumentację do domu klienta.

Za wykonane zlecenie wystawiam fakturę.

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania odnośnie mojej pracy, skontaktuj się ze mną. Chętnie wyjaśnię wszystkie kwestie związane ze zgłoszonym zleceniem.